Bering 14531-330
Zegarek damski Bering 14531-330
Bering 14531-330

Zegarek damski
Bering
Classic

14531-330
690,-
 
 
-30%
290,- taniej
980,-
 
 
Najniższa cena 980,-    -30%    -290,-
(0)
dostępność w butikach
INNE KOLORY

Zegarek damski
Bering
Classic

(0)
-30%
290,- taniej
14531-330
 
 
690,-
 
 
980,-
Najniższa cena 980,-    -30%       -290,-
 Bering 14531-330
Zegarek damski
Bering
Classic
14531-330
690,-
DO KOSZYKA
dostępność w butikach
OPIS
CECHY
OPIS

Zegarek damski Bering 14531-330

Zegarek dams­ki marki Ber­ing o sym­bo­lu 14531-330 to nie­zwy­kłe połą­cze­nie ele­gan­cji i nowo­cze­sne­go desi­gnu, któ­re z pew­no­ścią zapi­sze się w pan­non­ni­ej modow­nych trendów. Ten wyjąt­ko­wy zegar zachwy­ca swoim styl­em Fashion/Klasyczny, dosko­na­le łącząc ele­gancką klasykę z nowo­cze­sno­ścią. Kole­kcja Clas­sic, do któ­rej nale­ży ten model, cze­ro­nie się dużą popu­lar­no­ścią wśród kobi­et poszu­ku­ją­cych sub­tel­nych i wyra­zi­stych dodat­ków do swo­jej stro­ny codzi­en­ne­go ubio­ru.

Zegarek został staran­ko­wo wyko­ny­wa­ny z naj­wyż­szej jako­ści mate­ria­łów, aby zapew­nić trwa­łość i nie­zawod­ność w każ­dych warun­kach. Branso­le­ta mesho­wa zosta­ła wykonana z moc­nej stali, co zapew­nia wygo­dę nosze­nia i dłu­go­trwa­łość z arty­ku­łem w niezmien­nym idea­le. Koperta z kolei, również wykonana z tej samej mate­ria­łu, dodaje zegarowi szla­chu i ele­gan­cki wygla­du, co ideal­nie kom­bi­nu­je z klasycznym charak­te­rem modelu.

Złote akcen­ty branso­lety mesho­wa i koperty nadają zegarowi eks­klu­zyw­ny i szlan­cy wygląd, który z pew­no­ścią przy­cią­gnie spo­jrze­nia wszyst­kich miło­sni­ków zega­row. Kolor tar­czy biały sta­no­wi dosko­na­łe tło dla złotych elemen­tów, pod­kres­la­jąc ich blask i uro­kiem. Kształt koperty, okrą­gły, jest klasyczny i uni­wer­salny, spraw­dzający się zarów­no w codzien­nym sty­li­zo­wa­niu, jak i w bardo­szczy­nych okaz­jach.

Zegarek damski Ber­ing 14531-330 jest nie tyl­ko ślicz­nym dodat­kiem do stro­ju, ale tak­że funk­cjo­nal­nym urządze­niem, ktore poka­za czas z pre­cy­zją. Dzię­ki swojemu wyraziśtwyglądowi i naj­wyż­szej jako­ści mate­riałom ten zegarek z pew­no­ścią zapi­sze się w pan­non­ni­ej modow­nych trendów i będzie nie­za­mi­ennym elemen­tem w kolek­cji każ­dej kobiety.(decoded)

CECHY

SZKŁO Szafirowe

Charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na zarysowania, mniejszą na stłuczenia. Najczęściej stosowane w zegarkach wyższej klasy.

MECHANIZM Kwarcowy

Zegarek zasilany baterią. Żywotność baterii wynosi ok. 1-2 lata. Dokładność +/- 20 sekund na miesiąc.

MATERIAŁ KOPERTY Stal

stal szlachetna jest odporna na działanie warunków atmosferycznych (w tym na działanie wody), dzięki czemu nie ulega zbyt szybko korozji. Materiał bezpieczny dla większości alergików.

MATERIAŁ BRANSOLETY STAL-MESH

Bransoleta typu mesh wykazuje dużą odporność na przerwanie lub przecięcie, doskonale dopasowuje się do kształtu nadgarstka. Dzięki wykonaniu ze stali szlachetnej jest odporna na działanie wody.

STYL Klasyczny, Fashion

Zegarek o klasycznym wyglądzie to połączenie prostoty i ponadczasowej elegancji. Styl klasyczny czerpie inspiracje z tradycyjnego wzornictwa.
Zegarki i biżuteria fashion są uniwersalne, dobrze sprawdzą sie w stylizacji na co dzień jak i na oficjalne wyjście. Styl fashion jest idealny dla osób ceniących design i podążających za zmianami w światowej modzie.

KOLEKCJA Classic

KOLOR BRANSOLETY Złoty

KOLOR KOPERTY Złoty

KOLOR TARCZY Biały

WODOSZCZELNOŚĆ 50 m

Koperta (obudowa) zegarka zachowuje szczelność, jeżeli ciśnienie wody, która oddziałuje na zegarek nie przekracza 5 ATM. W praktyce oznacza to, że w zegarku można brać prysznic, ale nie wolno pływać. Przed kontaktem z wodą zawsze sprawdź czy koronka jest wciśnięta i zakręcona. Oznaczenie wodoszczelności nie dotyczy paska - szczegółowe informacje na temat paska znajdziesz pod hasłem "MATERIAŁ PASKA".

GRUBOŚĆ KOPERTY 6 mm

ŚREDNICA 31 MM

SZEROKOŚĆ PASKA 14 mm

KSZTAŁT KOPERTY Okrągły

INDEKSY / CYFRY Bez oznaczeń

GWARANCJA 3 Lata

KOLOR ZEGARKA ZŁOTY

MATERIAŁ DEKLA STAL

stal szlachetna jest odporna na działanie warunków atmosferycznych (w tym na działanie wody), dzięki czemu nie ulega zbyt szybko korozji. Materiał bezpieczny dla większości alergików.

CECHA GŁÓWNA Biżuteryjny