REGULAMIN BUTIKU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem butiku internetowego swiss.com.pl jest firma P.H.U. Jubiler Sp. z o.o, 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000050320, NIP 526-10-32-125, REGON 010862745
 2. Firma P.H.U. Jubiler Sp. z o.o. działa zgodnie z kodeksem dobrych praktyk o którym mowa w Ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r. Konsument może zapoznać się treścią ustawy klikając w link.
 3. Butik internetowy swiss.com.pl oferuje nowe, sprawne i oryginalne towary od autoryzowanych dystrybutorów. Obowiązkiem butiku swiss.com.pl jest dostarczenie towaru wolnego od wad.
 4. Wszystkie ceny w butiku swiss.com.pl wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 5. Obsługa butiku internetowego kontaktuje się z Klientem poprzez e-mail lub telefonicznie. Klient ma dodatkowo możliwość kontaktu za pomocą formularza kontaktowego oraz czatu.

Dane kontaktowe butiku internetowego swiss.com.pl  
tel 22 46 27 950 
email: butik@swiss.eu

 

ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia poprzez butik internetowy swiss.com.pl można składać 24h na dobę.
 2. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta zostaną rozpatrzone następnego dnia roboczego.
 3. Główne cechy produktów dostępne są na karcie produktu. Klient może się z nimi zapoznać przed złożeniem zamówienia.
 4. Klienci dokonujący zakupów w butiku swiss.com.pl wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.
 5. Butik swiss.com.pl akceptuje następujące formy płatności: e-przelew, karta kredytowa, eRaty, pobranie.
 6. Zamówienie z formą płatności "e-przelew", "karta kredytowa", "eRaty", "pobranie" pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 7. W przypadku braku realizacji płatności w ciągu 24h, zamówienie zostanie anulowane.
 8. swiss.com.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku zamówień budzących wątpliwość, np. brak adresu e-mail, błędny numer telefonu lub adres e-mail.
 9. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub jego części, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i ustalone zostaną wspólnie dalsze działania takie jak np. zaproponowanie zakupu podobnych produktów, wydłużenie czasu oczekiwania, częściowa realizacja lub w ostateczności anulowanie zamówienia.
 10. Towary objęte wyprzedażą (przecena min. -20%) stanowią końcówki kolekcji, nadwyżki magazynowe lub pochodzą z ekspozycji, mogą być dostępne tylko w ograniczonych ilościach i posiadać "mikrorysy".
 11. Dostawa zamówionych produktów realizowana jest od poniedziałku do piątku na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL (kurier lub dostawa do punktu) oraz do Paczkomatów InPost. Możliwy jest także odbiór osobisty w jednym z butików SWISS.
 12. swiss.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie towaru w przypadku błędnego lub niepełnego podania adresu przez Klienta.
 13. W przypadku braku towaru w przesyłce Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 godzin od momentu otrzymania paczki, zgłosić taką sytuację pod adresem mailowym butik@swiss.eu. Zgłoszenia po tym czasie nie będą przyjęte.
 14. Przewidywany czas realizacji oraz dostawy zamówienia może wynieść do 3 dni roboczych. W dniach 18-24 grudnia czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu do 5 dni roboczych.
 15. W chwili odbioru paczki, w przypadku widocznych śladów jej uszkodzenia lub naruszenia folii firmowych należy sporządzić protokół z uwagami dotyczącymi stanu przesyłki.
 16. Zamówienia z grawerowaniem realizowane są w ciągu 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania zapłaty. Zamówienie z grawerowaniem musi zostać opłacone (brak możliwości płatności za pobraniem). Zamówienie z grawerowaniem nie może zostać zwrócone zgodnie z art. 38 pkt. 3 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014r; towar został wyprodukowany według specyfikacji Klienta. Bezpłatne grawerowanie nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.
 17. W przypadku kart podarunkowych SWISS WatchCard i SWISS eWatchCard do zakupu zostaje wystawiona nota obciążeniowa.
 18. Zamówienia z płatnością "raty Santander" realizowane są po otrzymaniu od banku potwierdzenia uruchomienia kredytu. Nie podlegają zwrotowi do roku. Na zwrot towaru jest 14 dni.
 19. Oferta bezpłatnego dodatkowego roku gwarancji dotyczy tylko wybranych marek na stronie. Oferta dostępna jest bezpłatnie dla zegarków powyżej 300 zł. Oferta nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.


REZERWACJA PRODUKTU

 1. Klient butiku internetowego swiss.com.pl ma możliwość rezerwacji wybranego produktu w butiku stacjonarnym. Aby dokonać rezerwacji należy w koszyku wybrać odbiór "w butiku" oraz formę płatności "w butiku".
 2. Jeden Klient może zarezerwować maksymalnie 2 produkty.
 3. Rezerwacja produktu nie obliguje do jego zakupu. Klient w każdej chwili może zrezygnować z rezerwacji bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 4. Wysyłka zamówionych towarów następuję tego samego dnia lub w kolejnym dniu roboczym. Przewidywany czas dostawy zamówionego towaru wynosi 1 dzień roboczy. W dniach 18-24 grudnia czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu do 5 dni roboczych.
 5. Nieodebrana rezerwacja zostanie anulowana po upływie 7 dni od momentu potwierdzenia możliwości jej odbioru.
 6. Rezerwacja produktu nie stanowi zawarcia umowy na odległość.
 7. Rezerwacja nie podlega zwrotowi 365 dni. Towar można zwrócić lub wymienić w ciągu 7 dni (zwrot pieniędzy) lub do 30 dni (zwrot na elektroniczną kartę podarunkową eWatchCard).


GWARANCJA

 1. Wszystkie produkty dostępne w butiku swiss.com.pl objęte są gwarancją producenta. Treść gwarancji dostępna jest pod adresem www.swiss.com.pl/pl/artykul/2
 2. Naprawy gwarancyjne realizowane są przez serwisy producentów zgodnie z informacjami zawartymi w karcie gwarancyjnej.
 3. Zgodnie z art. 577 KC gwarancja producenta nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Towar zakupiony w butiku internetowym swiss.com.pl można zwrócić w ciągu roku od daty odebrania zamówienia. Każdy zwrot musi zostać indywidualnie uzgodniony z Działem Obsługi Klienta po kontakcie mailowym pod adresem butik@swiss.eu. Koszty odesłania towaru pokrywa sprzedający.
 2. Zwrotowi do roku nie podlegają:
    - zamówienia z płatnością "raty Santander" (na zwrot jest 14 dni)
    - zamówienia z grawerowaniem (nie ma możliwości zwrotu)
    - karty podarunkowe SWISS WatchCard i SWISS eWatchCard (na zwrot jest 14 dni)
 3. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania oraz musi zostać zwrócony w fabrycznym, nienaruszonym opakowaniu wraz z oryginalnym dokumentem zakupu oraz kartą gwarancyjną.
 4. Zwrot pieniędzy realizowany jest w takiej samej formie jaką była dokonywana płatność. W przypadku karty podarunkowej eWatchCard, wyłącznie na konto, z którego dokonano płatności.
 5. Powyższy pkt.1 nie ogranicza prawa ustawowego. Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust.2 i art. 35.
 6. W przypadku zakupu towaru na fakturę Vat warunkiem zwrotu należności jest mailowe potwierdzenie otrzymania faktury korekty. Otrzymaną korektę prosimy o odesłanie z odręcznym podpisem na adres wskazany na dokumencie: PHU Jubiler Sp. z o.o., 02-822 Warszawa, Poleczki 13
 7. Koszty odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub wymiany towaru ponosi SWISS.
 8. Wszelkie zwroty wysłane bez konsultacji z Działem Obsługi Klienta na koszt swiss.com.pl nie będą przyjmowane.
 9. Wszystkie dokonywane przez Klienta płatności zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy.


REKLAMACJE

 1. W przypadku reklamacji odnośnie wad jakościowych, ilościowych lub merytorycznych Klient zobowiązany jest do kontaktu z Działem Obsługi Klienta butiku swiss.com.pl.
 2. Reklamacje można składać bezpośrednio u sprzedawcy pod adresem podanym w niniejszym regulaminie "Postanowienia ogólne" pkt. 1. lub w dowolnym butiku stacjonarnym SWISS. Lista adresowa butików dostępna jest pod adresem www.swiss.com.pl/pl/butiki
 3. Procedura rozpatrywania reklamacji dostępna jest pod adresem www.swiss.com.pl/uploads/procedura_reklamacji.pdf
 4. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Jubiler” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000050320, NIP: 5261032125, REGON: 010862745.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.
 3. Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży przetwarzane są w związku z (cele przetwarzania):
  - koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  - koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 4. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera oraz w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone
 5. W przypadku rozpoczęcia subskrypcji newslettera dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w związku z wysyłaniem informacji handlowej w postaci newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 6. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wymagane do złożenia zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży i jej prawidłowej realizacji.
 8. Dane osobowe Klienta mogą być przekazane, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, podmiotom świadczącym usługi hostingowe/serwera i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym sklep internetowy.
 9. W przypadku wybrania przez Klienta formy płatności "raty Santander" jego dane osobowe zostaną przekazane Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-611),  ul. Strzegomska 42c, KRS: 0000040562.
 10. Klient może wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności dla celów przekazywania informacji na temat produktów, promocji i ofert handlowych drogą elektroniczną przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Jubiler” Spółka z o.o., 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13, KRS: 0000050320 (Administrator danych osobowych).
 11. Dane osobowe są przechowywane przez okres obowiązywania umowy (subskrypcja newslettera) oraz przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi Klienta (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie w tym celu lub do chwili wniesienia sprzeciwu.
 12. W przypadku, gdyby Administrator planował dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji.
 13. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Klientowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do złożenia zamówienia w butiku internetowym swiss.com.pl niezbędne jest wyrażenie zgody na zapisy niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach związanych z realizacją zamówienia Klient może kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: e-mail: butik@swiss.eu lub telefonicznie pod numerem telefonu: 22 46 27 950
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).
 4. Wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.
 5. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym Regulaminem z Klientem nie będącym konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.
 7. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Pozasądowe rozstrzyganie sporów przez internet pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami umożliwia europejska platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 23.05.2018 r.”