REGULAMIN kart podarunkowych WatchCard i eWatchCard

I. Postanowienia ogólne.

W niniejszym regulaminie karty podarunkowej SWISS  WatchCard i SWISS eWatchCard, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
1. Wydawca -  P.H.U. Jubiler Sp. z o.o., 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000050320, NIP 526-10-32-125, REGON 010862745
2. SWISS WatchCard – bon towarowy w formie stalowej karty, uprawniający Klienta do jego realizacji wyłącznie w butikach stacjonarnych SWISS na terenie Polski
3. SWISS eWatchCard – kod alfanumeryczny uprawniający nabywcę do realizacji w butiku online swiss.com.pl oraz w butikach SWISS
4. Butiki SWISS – stacjonarne punkty sprzedaży, prowadzone przez Wydawcę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
5. Butik online – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.swiss.com.pl

 

II. Wydanie SWISS WatchCard

1. SWISS WatchCard wydawana jest w butikach stacjonarnych  SWISS
2. Zakup SWISS WatchCard możliwy jest na stronie internetowej: https://www.swiss.com.pl/pl/watchcard
3. Warunkiem wydania Klientowi SWISS WatchCard jest uiszczenie przez Klienta opłaty w wysokości wybranego nominału SWISS WatchCard

 

IIa. Wydanie SWISS eWatchCard

1. SWISS eWatchCard wydawana jest w formie elektronicznej jako załącznik maila o tytule „Twój eWatchCard”. W załączniku PDF znajduje się grafika zawierająca wizualizację fizycznego produktu z zakupionym nominałem i przysługującą datą ważności oraz warunki korzystania ze SWISS eWatchCard
2. Zakup SWISS eWatchCard możliwy jest tylko w butiku online https://www.swiss.com.pl/pl/watchcard
3. Realizacja zamówienia na SWISS eWatchCard (dostarczenie e-maila wraz z kodem eWatchCard) następuje po potwierdzeniu przez operatora płatności wykonania transakcji

 

III. Zasady korzystania z SWISS WatchCard

1. SWISS WatchCard może być wykorzystana tylko i wyłącznie w butikach stacjonarnych SWISS na terenie Polski
2. Termin ważności SWISS WatchCard określony jest na hologramie umieszczonym na karcie - karty są ważne do końca roku (31.12), od ok. połowy roku sprzedawane są karty z datą ważności na kolejny rok
3. W butiku stacjonarnym SWISS Klient dokonuje realizacji SWISS WatchCard poprzez przedstawienie jej personelowi, oraz zadeklarowanie woli jej użycia przed dokonaniem płatności za towary
4. SWISS WatchCard możliwa jest do wykorzystania tylko raz
5. W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów przewyższy aktualną wartość środków na SWISS WatchCard, Klient zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy ceną a wartością SWISS WatchCard gotówką, kartą płatniczą lub kredytową
6. W przypadku gdy cena nabywanych za pomocą SWISS WatchCard towarów jest niższa niż wartość środków na SWISS WatchCard, Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty
7. Wydawca odmówi realizacji SWISS WatchCard w przypadku upływu jej ważności
8. SWISS WatchCard nie podlegają wymianie na gotówkę

 

IIIa. Zasady korzystania z SWISS eWatchCard

1. SWISS eWatchCard uprawnia Klienta do zapłaty za towary oferowane w butiku online i butikach SWISS,
2. Termin ważności SWISS eWatchCard określony jest na wygenerowanej grafice przedstawiającej SWISS eWatchCard - karty są ważne przez rok kalendarzowy od momentu zakupu
3. W butiku online Klient dokonuje realizacji SWISS eWatchCard poprzez wybranie formy płatności „EWATCHCARD”, wpisanie kodu i zatwierdzenie przyciskiem OK
3a. Klient ma możliwość dodania kolejnych SWISS eWatchCard, które zostaną zsumowane
3b. Przy płatności SWISS eWatchCard w koszyku może znajdować się tylko jeden produkt
4. W butikach SWISS Klient dokonuje realizacji SWISS eWatchCard poprzez przedstawienie jej personelowi (wydruk załącznika PDF lub okazanie na urządzeniu mobilnym) oraz zadeklarowanie woli jej użycia przed dokonaniem płatności za towary. SWISS eWatchCard możliwa jest do wykorzystania tylko raz
5. W przypadku gdy wartość nabywanych towarów przewyższy aktualną wartość środków na SWISS eWatchCard, Klient zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy ceną, a wartością SWISS eWatchCard dostępnymi w koszyku sposobami płatności
6. W przypadku gdy cena nabywanych za pomocą SWISS eWatchCard towarów jest niższa niż wartość środków na SWISS eWatchCard, Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty
7. Wydawca odmówi realizacji SWISS eWatchCard w przypadku upływu jej ważności
8. SWISS eWatchCard nie podlegają wymianie na gotówkę

 

IV. Zwrot towarów zakupionych w butikach stacjonarnych SWISS

1. Towary nabyte w butikach SWISS z wykorzystaniem SWISS WatchCard i SWISS eWatchCard podlegają zwrotowi na ogólnych zasadach przyjętych w butikach SWISS (towar nie może być użytkowany, musi posiadać metkę).
2. Zwrotu lub wymiany można dokonać w ciągu 7 dni od dnia zakupu.
3. Przy zwrocie towaru zakupionego z wykorzystaniem SWISS WatchCard i SWISS eWatchCard zwrócona zostaje kwota z paragonu (wartość produktu) w formie SWISS eWatchCard.
4. W przypadku gdy klient dopłacał gotówką lub kartą ponieważ wartość towaru była wyższa niż nominał karty, różnica będzie zwrócona w tej samej formie.
5. Nowy kod eWatchCard zostanie wydany w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zwracanego towaru oraz oświadczenia odstąpienia od umowy.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta
https://www.swiss.com.pl/pl/kontakt